Sykkelstyret

Valgt 8. mars 2023

Eva Gulaker, styreleder

Marianne Fugløy Lidstrøm, nestleder

Hanna Driesprong, styremedlem

Anne Therese Petersen, styremedlem

Oddrun Botnen Eie, varamedlem