Lisens

Lisensen forsikrer deg på tur, trening og i konkurranser, og siker deg godt dersom du en gang skulle være uheldig. Skal du delta på ritt i Norge, kreves enten helårslisensen eller en engangslisens. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at forsikringen i helårslisensen gjelder for både turer, og trening med hensikt å bli syklist, noe engangslisensen for ritt ikke gjør.

Sykkellisens kan du kjøpe her: https://sykling.no/lisens/lisensoversikt/?fbclid=IwAR3zCRzAx81zztHAUsWDV_6bcScvKUYrB_mlSpYMQBgD_IYv4fBTLQTuDrE

Helårslisens – Hentet fra Norges Cykleforbund
Med helårslisens (og tilhørende gyldig klubbmedlemskap), kan man delta i terminlistefestede ritt hele året over hele verden. Lisensen gjelder fra datoen den blir registrert hos oss og ut desember samme år. Du er forsikret i alle terminfestede sykkelritt i inn- og utland. Har du helårslisens trenger du ikke kjøpe ytterligere forsikring på enkeltarrangementer verken i Norge eller i utlandet. Du sparer betydelige beløp om du sykler flere sykkelritt hvert år. I enkelte land må du ha helårslisens for å delta.
Forsikringsdekningen i helårslisensen gjelder fra den betales og ut februar påfølgende år. 8

Med helårslisens er du forsikret på trening over hele verden
Du er til enhver tid forsikret under trening så lenge du er i treningsklær, og med påkrevd beskyttelsesutstyr. Forsikringen dekker behandling av skader oppstått over hele verden, behandlingen må godkjennes av Gjensidige skadeforsikring i forkant og vil i hovedsak skje etter man er kommet hjem til Norge. Behov for behandling i utlandet dekkes via reiseforsikringen. Det er derfor viktig at man også har gyldig reiseforsikring i forbindelse med trening eller konkurranser i utlandet.